אימון פונקציונלי

 יום שני

7:15-8:00 

ניסים שרפ 2 

יום חמישי 

20:00-20:50

ניסים שרפ 2

יום שבת

9:00-10:00

סבב מורים- שרפ 1