אירובי מדרגה

יום שני
אירובי מדרגה 
רותי (אולם שרף 1) 20:00-20:45

יום רביעי -

 

מתקדמים  רותי/אודי- שרף 1 20:00-20:45