ג'ודו + נבחרת

מדריך לירן (אולם שרף 2)

יום ראשון
בחלוקה לקבוצות גיל
16:00-20:30

יום שלישי
בחלוקה לקבוצות גיל
17:00-19:15

יום שישי
בחלוקה לקבוצות גיל
13:00-17:45

* חוג כרוך בתשלום 

ליצור קשר 052-2997205