הגנה עצמית

הגנה עצמית בסגנון ג'וג'וטסו יום חמישי 

נדב ברגיל  בהנהלת מורדי גלאם 

א. שרף 2

כיתות ג-ו 18:30-19:30