התעמלות במים

שלישי
מירי (בריכה)
08:15-09:00
שישי
מירי (בריכה)
08:30-09:15