התעמלות בריאותית

יום שני
שרון (אולם שרף 1)
9:00-9:45
מירי (אולם שרף 2)
09:00-09:45
שרון (אולם שרף 1)
09:55-10:40
יום רביעי
שרון (אולם שרף 1)
8:30-9:15
מירי (אולם שרף 2)
09:00-09:45
שרון (אולם שרף 1)
9:20-10:05
חמישי
מירי (אולם שרף 1)
09:20-10:05