התעמלות גברים

ראשון
שירילי (אולם שרף 1)
20:50-21:35

שלישי
דינה (אולם שרף 1)
19:55-20:45