יוגה

יום שני
קלאודיו (חטיבה)
19:15-20:15
יום חמישי

עופרה (חטיבה)
19:00-20:30
יום שישי

אורי (אולם שרף 1)
07:00-08:00
08:00-09:00