אקדמיה לכדורסל

יום שני
אסף (היכל ספורט)
גן -א' :
16:45-17:30
ב'-ג' :
17:30-18:15
ד'-ו' :
18:15-19:15