כדורסל גברים

יורם : (היכל הספורט) 
יום שני
21:00-22:30

יום רביעי
21:00-22:30