טניס שולחן

רביעי

טניס שולחן- נתי
(אולם שרף 1)

כיתות א'-ג'
16:30-17:15

כיתות ד'-ט'
17:15-18:00

תיכון+ מבוגרים 18:00-19:30