מחול מודרני נשים

מחול מודרני נשים 

שני

טלי (אולם שרף 2)

21:15-22:00