ספינינג


שלישי

ספינינג
שלומי (איגלו) 20:05-21:00

רביעי
ספינינג
רמי (איגלו) 20:00-21:00

שישי
ספינינג
רמי (איגלו) 8:00-9:00