עיצוב דינאמי

יום ראשון
ליאת (אולם שרף 2)
20:50-21:35

יום שני
תמי (אולם שרף 2)
 08:00-09:00

יום רביעי
תמי (אולם שרף 2)
08:00-09:00