פיסול

יום שני
איילת (איגלו)

מתחילים א' ומעלה
16:15-17:00

מתקדמים
17:05-17:55

פיסול מבוגרים
18:00-20:00     
יום חמישי
פיסול מבוגרים
איילת (איגלו)
09:00-12:00