ציור

ציור מתחילים

יום ראשון 

זהבה (איגלו)

19:00-21:00

ציור בינוניים

יום ראשון 

זהבה (איגלו)

17:00-19:00

 

ציור מתקדמים

יום שלישי

10:30-12:30

 

הרשמה מראש במשרד